Ochrana osobních údajů

Společnost Hofmann Wizard s.r.o., Prešovská 4, 30114 Plzeň prohlašuje, že:

  1. veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  2. poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem poskytování personálních a náborových služeb
  3. zajistí důvěrnost poskytnutých osobních údajů a dle svých nejlepších schopností zajistí, aby byly zaslané osobní spravovány na profesionální úrovni a v plném souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  4. osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď přímo společnosti, nebo smluvnímu poskytovateli internetových služeb,
  5. dodržuje administrativní, technická a fyzická ochranná opatření, aby zajistil ochranu poskytnutých osobních údajů před neúmyslným, nezákonným nebo neautorizovaným zničením, ztrátou, úpravami, přístupem, zveřejněním nebo použitím.
  6. Osoba, která poskytla souhlas se zpracováním osobních údajů má možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.